60 cellás (6" x 6") Opti-Solar panel:

EasyCookieInfo